Styrelsemedlemmar

Föreningens styrelse 2018

Ordförande: Marianne Mattsson
Kassör: Ulrica Nordlund
Sekreterare: Agneta Norrgård
Ledamöter: Tord Lundgren, Malin Dahl, Anders Lööv
Suppleanter: Catrin Bertlin, Karin Martinsson, Nathanael Andersson