Styrelsemedlemmar

Styrelsemedlemmar 2019

Ordförande: Marianne Mattsson      
Kassör: Karin Martinsson
Sekreterare: Agneta Norrgård
Ledamöter: Tord Lundgren, Malin Dahl, Catarina Andersson, Pirjo Linna
Suppleanter: Catrin Bertlin, Nathanael Andersson