Styrelsen 2019

På årsmötet den 31 mars 2019 valdes följande styrelse:

Marianne Mattsson                      Ordförande
Karin Martinsson                          Kassör
Agneta Norrgård                           Sekreterare
Tord Lundgren                              Ledamot
Malin Dahl                                      Ledamot
Pirjo Linna                                      Ledamot
Catarina Andersson                     Ledamot
Nathanael Andersson                  Suppleant
Catrin Bertlin                                 Suppleant