Styrelsen 2020

På årsmötet den 22 mars 2020 valdes följande styrelse:

Marianne Mattsson                      Ordförande
Karin Martinsson                          Kassör
Agneta Norrgård                           Sekreterare
Tord Lundgren                              Ledamot
Pirjo Linna                                      Ledamot
Catarina Andersson                     Ledamot
Camilla Lundgren                         Suppleant
Catrin Bertlin                                 Suppleant