Våra sponsorer

Vi uppbar stöd från Sundsvall Kommun 2017 genom bidrag från Kultur&Fritid och
nyttjanderättsavtal för spelplatsen på Svartvik

Logotyp-svkommun

Länsstyrelsen i Västernorrland beviljade 2017 bidrag till framtagandet av ett teatermanus om Bricken på Svartvik genom stöd till Föreningen Svartviksdagarna och bidrag till framtagande av musik och sångtexter genom stöd till Föreningen Svartviksspelet

LST2-V-RGB-SV

Landstinget Västernorrland stödje föreningen 2017 genom ett ekonomiskt bidrag till projekt Bricken

Teater Västernorrland

Lånade ut regissör Helena Svartling under projekt Bricken 2017. Tillhandahöll även en kunskapsbank av expertråd och tillgång till deras olika förråd och verkstad!