Våra sponsorer

Föreningen har från och med våren 2019 tillgång till en lokal på Svartvik, Gula Huset. Sommaren 2024 får vi nyttjanderättsavtal för spelplatsen på Svartvik. Tidigare år (2017,2018 och 2020) har föreningen fått stöd från Sundsvalls kommun  genom bidrag från Kultur&Fritid

SCA sponsrar föreställningen ”Sågspån och eld, Bricken på Svartvik” 2024

Föreningen får låna kostym, rekvisita och lån lokal för musikrep. Får tryck av affischer och flyers.

Hälsinglands Sparbank har beviljat föreningen bidrag till ”Sågspån och eld, Bricken på Svartvik 2023” och till ”sågspån och eld, Bricken på Svartvik 2024”

Sundsvalls Gille har beviljat bidrag till uppsättningen ”Sågspån och eld, Bricken på Svartvik 2024.” År 2021 fick föreningen bidrag för skapande av så kallat tittskåp på Svartvik med tema handelsbod. Har även fått bidrag för evenemanget ”Rätten till Rösten” – en pjäs om allmän och lika rösträtt med karaktärer som verkat inom Svartvik samt Sundsvall.

Fått bidrag från Svante Bergströms teaterstiftelse till ”Sågspån och eld, Bricken på Svartvik 2024. Har tidigare fått bidrag till Sommarteater 2021
och pjäserna ”Svartvik 32” och ”Rätten till Rösten” som båda handlar om demokrati

Socialdemokraterna i Sundsvall har sponsrat kostnaden för programblad till ”Sågspån och eld, Bricken på Svartvik 2023” och sponsrar pausfika till en föreställning 2024.

Följande företag har stöttat föreningen med bidrag till ”Sågspån och eld, Bricken på Svartvik 2024”

Kents Bilgummi, Staafs el, Kvissleburger, Ljud&Ljuscontroll

Föreningen bedriver studiecirklar i samarbete med ABF

Fyra medlemmar har deltagit i regiutbildning som är i samarbete med Amatörteaterns Riksförbund Västernorrland och Teater Västernorrland. ATR anordnade sminkkurs till uppsättningen ”Sågspån och eld, Bricken på Svartvik” 2023

 

Sidsjö Fastigheter ordnar boende för några i ensemblen 2023.

Odd Fellow B11 har beviljat föreningen bidrag till föreställningen ”Sågspån och eld, Bricken på Svartvik 2023”

Har beviljats bidrag för Sommarteater 2021 – Kampen för demokrati på Svartvik

 

Under 2020 startade vi bokcirklar för att gemensamt läsa böckerna ”Sågspån och eld” och ”Amerikauret”. Libris Förlag har gett ut alla böcker i romanserien om Bricken av Vibeke Olsson. För att stödja vår förening har de varit generösa och sponsrat oss med böcker till studiecirklarna.

Logotyp Bokförlag Libris

Region Västernorrland har gett ett ekonomiskt bidrag till Sommarteater 2021. Tidigare år, 2017 och 2018 har föreningen fått ekonomiskt bidrag till projekt Bricken

Föreningen deltog i tävlingen Energichansen.se hösten 2020. Vi är stolta över att vara ett av juryns val! Se bidraget här.

Logotyp Sundsvalls Energi

Länsstyrelsen i Västernorrland beviljade 2017 bidrag till framtagandet av ett teatermanus om Bricken på Svartvik genom stöd till Föreningen Svartviksdagarna och bidrag till framtagande av musik och sångtexter genom stöd till Föreningen Svartviksspelet

LST2-V-RGB-SV