Verksamhetsberättelse 2022

 Föreningen Svartviksspelets verksamhetsberättelse 2022

Styrelse
Ordförande: Marianne Mattsson
Kassör: Catarina Andersson
Sekreterare: Pirjo Linna
Övriga ledamöter: Tord Lundgren, Karin Martinsson och Christine Persson
Suppleanter: Catrin Bertlin, Camilla Lundgren och Annika Sjögren

Styrelse- och medlemsmöten
Under perioden har föreningen haft nio styrelsemöten: 30 januari, 22 februari, 5 april,  2 maj, 8 augusti, 4 september, 21 september, 17 november och 5 december.

Förutom möten inför sommarens föreställningar har vi haft ett upptaktsmöte inför ”Sågspån och eld, Bricken på Svartvik 2023”.

Årsmöte
Årsmöte genomfördes söndagen den 20 mars 2022 på Njurunda Hembygdsgård. Före mötet deltog regissör Thomas Larsson. Han presenterade sig själv och berättade i stora drag hur han arbetar som regissör.

Verksamhet
Efter att tvingats ställa in projekt ”Sågspån och eld” två gånger på grund av pandemin har projektet äntligen startat upp igen.

Sågpån och eld, Bricken på Svartvik 2023
Under våren har Karin och Dan-Gunnar Rinander övat flera av sångerna som kommer att vara med i föreställningen med oss. Den 17 september träffades många intresserade i Café Svartvik för att möta regissör Thomas Larsson, samt projektledare Catrin Bertlin och producent Marianne Mattsson för att få en första information om uppsättningen. Under hösten har ett 20-tal personer träffats sex gånger för teaterövningar, träna scener och öva sånger. Vi har fått tillgång till Träpatronen före detta konferensen, för träffarna.

Tittskåp
Föreningen har medverkat till att utveckla ytterligare ett tittskåp i samarbete med Sundsvalls kommun. Årets tema var Kung Oscars besök på Svartvik. Ann Jerbo färdigställde boden under juli månad.

Sommarteater
Den 12 juni upprepade vi föreningens helt egna produktion ”Rätten till Rösten” som handlar om demokrati, allmän och lika rösträtt. Vår scenografi från förra sommaren har fått stå kvar, vilket underlättade för Catrin Bertlin att repetera in pjäsen på nytt med några nya skådespelare.

Den 19 juni deltog några medlemmar på en kulturdag på Klockarbergets hembygdsgård genom att visa upp och berätta om klädmodet genom tiderna både för herrskapsfolk och för arbetare, samt berätta om arbetet på sågverket. De sjöng Lögarsången och Bricken söta från förra ”Bricken på Svartvik”. Inför dagen hade vi tagit fram en broschyr med information om föreningen och att vi söker skådespelare till ”Sågspån och eld”

Svartviks kulturarv hade flera guidade vandringar inom området under juli månad. Föreningen medverkade genom att berätta och sjunga på liknade sått som på Hembygdsgården. Under Svartviksdagarna hade ännu en gång samma upplägg. Mycket uppskattade inslag enlig publiken.

 På begäran
En projektgrupp har startats för att utveckla den lokala kulturen i Njurunda. Föreningen tillfrågades om att medverka med förra sommarens två föreställningar Svartvik -32 och Rätten till Rösten på Opalen under hösten. Den 6 september spelade vi ”Rätten till Rösten” inför alla högstadieelever på Nivrenaskolan. Många fick en aha-upplevelse och att vi måste fortsätta att värna om vår svenska demokrati. Hade även en föreställning på kvällen. Kan konstatera att pjäsen fungerade mycket bra att spela inomhus. Tyvärr fick vi lämnade återbud att spela Svartvik -32 då det var vårt att få ihop hela ensemblen.

Talträning
Teater Västernorrland erbjöd föreningen talträning vid två tillfällen. Ledare var Ellen Hennig.

Övrigt
Föreningen har skickat in en kort videofilm till Regeringens projektgrupp för 100 år av demokrati utifrån att vi skrivit under Demokratideklarationen.

Föreningens medlemmar var inbjudna som publik till ”Två herrars tjänare” den 12 och den 14 oktober.

Föreningen har ansökt om samarbetsavtal med Kulturens.

Träffat politiker från Sundsvalls kommun för att dels marknadsföra oss som förening och dels för att försöka påverka att Hyvleriet kan få användas igen.

Den 19 november var det Jullördag på Svartvik där vi deltog med lotteri och fiskdamm samt dela ut flyers till alla besökare.

ATR
ATR har skickat ut fakturor på medlemsavgiften.

Föreningen har en representant i ATR:s styrelse för Västernorrland.

Antal medlemmar
Föreningen har i dag 60 medlemmar och 1 hedersmedlem, 36 kvinnor och 24 män. Under året har föreningen haft glädjen att välkomna fem nya medlemmar.

Njurunda 8 februari 2023

Styrelsen för föreningen Svartviksspelet