Verksamhetsberättelse 2021

 Föreningen Svartviksspelets verksamhetsberättelse 2021

Styrelse
Ordförande: Marianne Mattsson
Kassör: Catarina Andersson
Sekreterare: Pirjo Linna
Övriga ledamöter: Tord Lundgren, Karin Martinsson och Christine Persson
Suppleanter: Catrin Bertlin, Camilla Lundgren och Agneta Norrgård

Styrelse- och medlemsmöten
Under perioden har föreningen haft 12 styrelsemöten: 21 januari, 26 januari, 23 februari, 15 mars, 29 mars. 26 april, 24 maj, 20 juni, 23 augusti, 4 oktober, 7 november och 6 december.

Förutom möten inför sommarens föreställningar har vi haft ett medlemsmöte.

Årsmöte
Årsmöte genomfördes söndagen den 21 mars 2020 via Zoom. Efter mötet deltog två gäster. Teaterchef Kristoffer Berglund informerade om Teater Västernorrlands verksamhet och Bengt Ingelstam presenterade sig och tankar kring manus om strejken 1932

Verksamhet
Med anledning av att den allmänna rösträtten infördes för 100 år sedan valde föreningen ”Demokrati” till att vara 2021 års tema. Föreningen undertecknade Demokratideklarationen den 28 maj vilket finns dokumenterat på regeringens hemsida.

På grund av pågående pandemi beslutade styrelsen i början av året att ställa in arbetet med att genomföra projekt ”Sågspån och eld” 2021. Därmed avslutades regiavtalet med Peder Forsberg.

Bokcirklar
Två bokcirklar som föreningen startade under hösten 2020 för att läsa och diskutera böckerna Sågspån och eld och Amerikauret avslutades under våren. Flera medlemmar har deltagit i cirklarna.

Lokal Gula Huset
Föreningen får ett nytt och förlängt kontrakt på två år för lokaler i Gula Huset, det vill säga fram till 2023. Strax före sommaren flyttade keramikern Petter Tideström in i den lokal som tidigare kunde disponeras av föreningen för repetitioner.

Efter att det varit många obehöriga som stökat till i Hyvleriet är det nu tomt efter att Kultur och Fritid har tömt och städat bort allt. Som komplement till Gula huset hyr föreningen en lokal i Svartvik för förvaring av bland annat stora kulisser.

Tittskåp
Föreningen har fortsatt att utveckla antal tittskåp i samarbete med Sundsvalls kommun inom Svartvik. Årets tema var handelsbod. Ann Jerbo färdigställde boden runt midsommar med hjälp av flera medlemmar som jagade rekvisita runt i hela landet. Sundsvalls Tidning gjorde ett stort reportage om det nya tittskåpet.

Sommarteater
I början av året beslutade styrelsen att sommarens evenemang skulle handla om Demokrati. Föreningens manusgrupp började arbeta med att ta fram ett manus om allmän och lika röststrätt, med fokus på den kvinnliga rösträtten, som firar 100 år i år. Grunden till ”Rätten till Rösten” är tal av Frida Stéenhoff. Fakta och citat hämtades in via litteratur, föreläsningar, protokoll med mera och sammanställdes till repliker. Karaktärerna hämtades från Svartvik och Sundsvall. Bengt Ingelstam fick i uppdrag att skriva ett manus med fokus på strejken i Svartvik 1932, tiden efter skotten i Ådalen 1931. Mycket av materialet hämtade han från föreningens första spel ”Minns ni flickor”. Pjäsen handlar om några arbetarfamiljer, deras vänner och finder i kärlek och sorg, genom kamp och nöd. Ann Jerbo anlitades som scenografi till båda uppsättningarna.

Några medlemmar har påbörjat en regiutbildning i ATR:s regi. Två av dessa, Catrin Bertlin och Tord Lundgren, axlade regiarbetet för var sin pjäs med bravur. Iso Porovic gav stöd till Catrin och Camilla Lundgren tillsammans med Bengt Ingelstam gav stöd till Tord. Marianne Mattsson var producent för båda uppsättningarna. Efter många repetitionstimmar kunde föreställningarna genomföras inför en sittande publik om 50 personer. Först ut var ”Svartvik 32” som spelades två lördagar i juli och sedan spelades ”Rätten till Rösten” under två helger, samt en extra föreställning för Scen Sundsvall. Åter igen har Föreningen Svartviksspelet visat att vi spelar teater med hög kvalité och att publiken uppskattar det de ser! Sommarteater 2021 avslutades med en gemensam fest för alla som medverkat i uppsättningarna.

Båda pjäserna representerade föreningen på ATR:s årliga teaterforum i Söråker den 13 november. Det visade sig att båda pjäserna fungerar mycket väl att spela även inomhus.

Bidrag/stöd
Föreningen Svartviksspelet har under året erhållit bidrag/stöd för att genomföra projektet ”Demokrati sommaren 2021” från Teaterstiftelsen Svante Bergström, Ideell Kulturallians, Region Västernorrland, Teater Västernorrland och Sundsvalls Gille, som även bidragit till tittskåpet Handelsbod. Föreningen har även fått bidrag till ett manusprojekt med lokal förankring och historia om samer i Sundsvallsregionen.

Föreningen Svartviksspelet har tilldelats Lions Club Sundsvalls kulturpris 2020 för förtjänstfullt kulturarbete. På grund av pandemin erhöll föreningen priset först i december 2021.

Övrigt
Föreningens medlemmar var inbjudna som publik till ”En handelsresandes död” den 28 september.

Flera medlemmar deltog i filminspelning ”Kata kommer” av Maj Wechselmann. Föreningen har även lånat ut mycket kostym och rekvisita till inspelningen.

Marianne Mattsson deltog i studiosamtal på bokmässan i Göteborg på inbjudan av Ideell Kulturallians. Vi var en förening som bedrivit verksamhet under pandemin och klarat att genomföra evenemang. Passade på att även marknadsföra ”Bricken på Svartvik”.

Pirjo Linna och Marianne Mattsson var inbjudna till Demokrati 100 års nationella firande i Stockholms Kulturhus den 10 september. Vi fick tillfälle att sprida information om föreningen och sommarens föreställningar med demokrati som tema.

Föreningen har deltagit i olika forum med Region Västernorrland inför framtagande av ny kulturplan

Föreningen har köpt in bokföringsprogrammet Visma på inrådan av revisorn.

ATR
ATR har skickat ut fakturor på medlemsavgiften.

Föreningen har en representant i ATR:s styrelse för Västernorrland.

Antal medlemmar
Föreningen har i dag 55 medlemmar och 1 hedersmedlem, 26 kvinnor och 29 män. Under året har föreningen haft glädjen att välkomna flera ny medlemmar.

Njurunda 22 februari 2022
Styrelsen för föreningen Svartviksspelet