Verksamhetsplan 2024

VERKSAMHETSPLAN 2024

Evenemang

 • Genomföra projekt ”Sågspån och eld” med målsättning att spela 9 föreställningar sommaren 2024
 • Medverka på Kvisslebydagen
 • Medverka på Galtströmsdagen
 • Medverka på Nationaldagen
 • Medverka på olika kulturarrangemang
 • Medverka på Svartviksdagarna
 • Medverka på julmarknad på Svartvik

Medlemsvård

 • Insatser för att behålla medlemmar

Kurser/träning via till exempel ATR

 • Hur man bygger en karaktär
 • Mask
 • Röstträning
 • Olika teatertekniker

Föreläsningar

 • Svartviksmodellen med Vibeke Olsson

Manus

 • Skriva manus för mindre föreställningar

Teaterbesök

 • Teaterbesök/föreställningsbesök – ordna platser på publikgenomdrag
 • Ordna samåkning till andra föreningars föreställningar

Barngruppen

 • Genomföra två föreställningar i maj
 • Teaterövningar på Opalen

Övrigt

 • Öka samarbetet med andra kulturföreningar
 • Erbjuda servering i tidsenliga kläder