Verksamhetsplan 2022

VERKSAMHETSPLAN 2022

Evenemang

 • Starta projekt ”Sågspån och eld” med målsättning att genomföra föreställningar sommaren 2023
 • Träna in och spela korta stycken/teaser från ”Sågspån och eld” under fyra lördagar i sommar som marknadsföring inför sommaren 2023
 • Medverka på Svartviksdagarna
 • Spela Rätten till Rösten i juni på Svartvik
 • Spela Rätten till Rösten på Opalen 8 september
 • Spela Svartvik 32 på Opalen 6 oktober
 • Julframträdande på Svartvik – berättelser och traditioner utifrån färdigt manus samt julsånger

 

Träning

 • Sångträning med Karin tisdagar jämna veckor start vecka 12
 • Röstträning
 • Olika teatertekniker

Bokcirklar

 • Sågspån och eld
 • Amerikauret

Föreläsningar

 • Föreläsningar
  • Svartviksmodellen med Vibeke Olsson
  • Samer i Njurunda

Manus

 • Att arbeta med manus
  • Skriva – lokal historia inkluderande samisk historia –
  • Skrivarkurs med Vibeke

Teaterbesök

 • Teaterbesök/föreställningsbesök – ordna platser på publikgenomdrag