Aktuellt

Den 21 juni 2020 är det premiär för ”Sågspån och eld”. En helt ny företällning om ”Bricken på Svartvik”. Nu under hösten 2019 har vi börjat med repetioner, än så länge varje söndag. Till våren kommer det att bli oftare. Sista veckora innan premiären kommer vi att repetera varje dag och bygga scenografin i Svartvik.


The 140th anniversary of the Sundsvall strike will be celebrated on May 18 in Svartvik. The association Svartviksspelet will participate in the celebration by providing entertainment.

During the inauguration of North Mountain on June 25, we will be in place and market ourselves.

During Svartviksdagarna 24-25 August, we will make a walk through Svartvik’s Industrial Memories and present various small short games where visitors will meet sawmill workers, laundry gums, playing children, gentlemen and others.

During Stenstadsdagarna 13-14 September we will do a guided walk together with Stenstan’s story theater.